best website builder

Yleisesti harjoittelusta

Kaikki tasot alkavat viikonloppukurssilla jota seuraa itsenäinen harjoittelu. Seuraavalle tasolle edetään kun energiataso on siihen riittävä. Liikkeiden ja harjoittelun perusteiden lisäksi kursseilla käydään läpi perinteisen kiinalaisen lääketieteen peruskäsityksiä ja niiden yhdistämistä Qigong-liikkeisiin.

Kursseja järjestetään kullakin tasolla 3-4 kertaa vuodessa.

Kuten useimmissa lajeissa, myös Medical Qigongissa hyvään lopputulokseen päästään vain säännöllisellä harjoittelulla.

Wei

Wei-liikkeet aktivoivat ja vahvistavat kehon puolustusjärjestelmää. Wei qi eli kehon puolustuenergia liikkuu pääosin kehon jänne-lihas meridiaaneissa joita harjoitetaan Wei-liikkeillä. Samalla saadaan liikettä niveliin.

Wei-liikkeet kohottavat kehon vastustuskykyä taudinaiheuttajia ja ulkoisia olosuhteita vastaan (kylmä, kosteus, tuuli).

Wei harjoitus on virkistävä ja hyödyllinen tapa aloittaa jokainen päivä ja on yksinäänkin hyvä syy osallistua ensimmäiselle viikonloppukurssille.

Neiging Gong

Suomen Medical Qi Gong ry:n edistämässä qigong-muodossa Neiging Gong johdattaa harrastuksen piiriin. Nämä harjoitukset avaavat kehon 12 päämeridiaania ja vahvistavat kehon sisäisiä järjestelmiä. Verenkierto paranee ja kehon energiankierto tasapainottuu.

Neiging harjoitukset sisältävät pääsääntöisesti paikaltaan tehtäviä dynaamisia liikkeitä, joissa osassa on kontrolloitu hengitys mukana.

Neiging Gong jakautuu kolmeen osaan, joita kutakin harjoitellaan vähintään kolme kuukautta.

Neiging vaihe tuottaa harjoittelijan kehomuistiin työkaluja, joiden avulla jokaisen on mahdollista kehon häiriötilanteissa (esim. vilustuminen) aktivoida omia parantavia voimiaan kiihdyttämällä energiakiertoa kehon eri päämeridiaaneissa perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaisesti.

Luohan Gong

Luohan Gong kurssi on tarkoitettu erityisesti terapeuttiseen ammattikäyttöön mutta myös niille jotka ovat kiinnostuneet syventämään harrastusta ja tietojaan. Tämä osa sisältää kuusitoista perusasentoa joita kutakin harjoitellaan vähintään kolme kuukautta.

Luohan asentojen avulla avataan syvempiä energiakanavia sekä lisätään meridiaanien volyymia. Asennoilla on syvä vaikutus kehon hormoni- ja lymfajärjestelmiin muiden positiivisten vaikutusten lisäksi.

Luohan taso etenee kunkin harjoittelijan oman tahdin mukaisesti. Päästäkseen tälle tasolle on Neiging taso suoritettava hyväksyttävästi eli kehon energiatasojen on oltava riittävän hyvät.

Luohan vaiheessa perehdytään tarkemmin perinteisen kiinalaisen lääketieteen teorioihin ja ihmiskehon toimintoihin sekä erilaisten häiriötekijöiden vaikutusta terveyteen. Samalla opitaan diagnosoimaan sekä poistamaan näitä haittaavia tekijöitä Qi Gongin avulla. Luohan liikkeet ja niiden vaikutukset ovat erittäin voimakkaita, joten harjoitteiden oikeaoppinen tekeminen vaatii aina ammattimaisen ohjauksen..

Kong Jing Gong

Kong Jing gong on harjoittamamme Qi gong-systeemin viimeinen osa joka sisältää viisi eri tekniikkaa, joissa jokaisessa on monia eri osioita. Harjoittelijat etenevät oman tahtinsa mukaisesti. Tälle tasolle on mahdollista päästä vain kutsuttuna.

KongJing vaihe on nk. mestaritaso, jonka suoritettua on mahdollista saada Qi Gong-mestarin arvonimike. Tällä hetkellä sen myöntää Grandmaster James A. Nystedt, joka on tuonut lajin Norjaan ja Suomeen.

Harjoitteet vaikuttavat kehoon syvällisesti tasapainottaen sen eri rytmejä, jotka ovat perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaisesti perustana kehon luonnolliselle hyvinvoinnille.

"Hoida terveyttä, älä sairautta"